آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1398

عنوانتاریخ انتشار
ساخت و بازسازی بیش از 5000 قطعه در تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه رامین اهواز ۲۶ تیر ۱۳۹۸
تعمیرات و بازسازی الکترومترهای نیروگاه رامین ۲۳ تیر ۱۳۹۸
سمینار آموزشی آشنایی با شرح وظایف حراست های صنعت آب وبرق خوزستان برگزار شد ۲۳ تیر ۱۳۹۸
اعطای لوح تقدیر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به مدیرعامل واعضای کمیته بحران نیروگاه رامین. ۲۳ تیر ۱۳۹۸
تمدید دوساله ماموریت مدیریت حراست وامور محرمانه نیروگاه رامین ۲۲ تیر ۱۳۹۸
دبیر کارگروه تخصصی رونق تولید نیروگاه رامین منصوب شد ۲۲ تیر ۱۳۹۸
زلزله هیچ آسیبی به نیروگاه رامین وارد نکرد ۱۷ تیر ۱۳۹۸
دیدار نمایندگان نیروگاه رامین با مهندس صالح اچرش شهردار جدید شهر ویس ۱۶ تیر ۱۳۹۸
بازسازی پوسته های بوستر پمپ های نیروگاه رامین اهواز ۱۶ تیر ۱۳۹۸
ساخت کامل یک دستگاه کولر بخار استارت بویلر در کارگاه ساخت و بازسازی مبدل های حرارتی نیروگاه رامین اهواز ۱۶ تیر ۱۳۹۸
دیدار مدیرعامل نیروگاه رامین با ریاست و دادستان دادگستری شهرستان باوی ۱۶ تیر ۱۳۹۸
تولید حدود ۴۰۰ هزار مگاوات ساعت انرژی برق توسط نیروگاه افق ماهشهر ۵ تیر ۱۳۹۸
مهندس نریمیسا بعنوان سرپرست جدید نیروگاه افق ماهشهر منصوب شد ۱ تیر ۱۳۹۸
امین تاجدانی بعنوان مشاور فنی مدیرعامل نیروگاه رامین منصوب شد ۱ تیر ۱۳۹۸
تعمیرات اساسی برج خنک کن شماره 5 نیروگاه رامین وارد مرحله پایانی شد ۱ تیر ۱۳۹۸
ثبت نام پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن ونماز ویژه فرزندان همکار وزارت نیرو آغاز شد ۱ تیر ۱۳۹۸