• اسلایدر
 • اسلایدر
 • اسلایدر
 • نیروگاه رامین قلب تپنده استان خوزستان است

 • تولید برق نیروگاه رامین اهواز به بیش از ۷ میلیون مگاوات ساعت رسید

 • افزایش ۲۰ درصدی تولید انرژی برق در نیروگاه رامین اهواز

 • بالانس روتور ژنراتور واحد ۳۰۵ مگاواتی بدست متخصصان نیروگاه رامین اهواز

 • تقدیر مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از نیروگاه رامین

Loading
Loading
 • نیروگاه رامین قلب تپنده استان خوزستان است

 • تولید برق نیروگاه رامین اهواز به بیش از ۷ میلیون مگاوات ساعت رسید

 • افزایش ۲۰ درصدی تولید انرژی برق در نیروگاه رامین اهواز

 • بالانس روتور ژنراتور واحد ۳۰۵ مگاواتی بدست متخصصان نیروگاه رامین اهواز

 • تقدیر مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از نیروگاه رامین

Loading

رویداد تصویری

Loading