اخبار

کلیپ ؛

کلیپ/جدال جهادگران نیروگاه رامین اهواز با گرما و حرارت طاقت فرسای تجهیزات

کلیپ/جدال جهادگران نیروگاه رامین اهواز  با گرما و حرارت طاقت فرسای تجهیزات
جهادگران نیروگاه رامین اهواز توانستند طی یک عملیات طاقت فرسا اقدام به مهار نشتی 22 تن درساعت آب مقطر  هیترهای فشارضعیف واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره یک نمایند
 
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۸۴