گالری عکس امور ورزش نیروگاه رامین

 • محمود قائمی- کشتی گیر نیروگاه رامین اهواز

 • گرامیداشت شهدای آتش نشانان ساختمان پلاسکو در نیروگاه رامین اهواز

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر (1)

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر (1)

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر (1)

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر

 • اختتامیه مسابقات فرهنگی-ورزشی دهه فجر

 • اختتامیه جشنواره فرهنگی - تفریحی

 • اختتامیه جشنواره فرهنگی - تفریحی

 • اختتامیه جشنواره فرهنگی - تفریحی

 • مراسم ترحیم زنده یاد " حسین ابولحسن " در نیروگاه رامین برگزار شد

 • اختتامیه جشنواره فرهنگی-ورزشی دفاع مقدس

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (1)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (2)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (3)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (4)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (5)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (6)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (7)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (8)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (9)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (10)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (11)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (12)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (13)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (14)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (15)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (16)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (17)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (18)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (19)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (20)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (21)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (22)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (23)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (24)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (25)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (26)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (27)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (28)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (29)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (30)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (31)

 • جشنواره فرهنگی -ورزشی دفاع مقدس (32)

 • کوهنوردی نیروگاه رامین اهواز

 • مسابقات ورزشی بانوان نیروگاه (1)

 • مسابقات ورزشی بانوان نیروگاه (2)

 • مسابقات ورزشی بانوان نیروگاه (3)

 • مسابقات ورزشی بانوان نیروگاه (4)

 • مسابقات والیبال - گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • مسابقات مینی فوتبال-گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • مسابقات شطرنج-گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • مسابقات مینی فوتبال -گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • مسابقات مینی فوتبال -گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • مسابقات مینی فوتبال -گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • مسابقات مینی فوتبال -گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • مسابقات مینی فوتبال -گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • مسابقات مینی فوتبال -گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • مسابقات مینی فوتبال -گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 • فوتبالیست نیروگاه رامین اهواز درراه بارسلون اسپانیا.

 • درخشش ورزشکار نیروگاه رامین اهواز در فستیوال بین المللی هنرهای رزمی کشور آذربایجان

 • موفقیت ورزشی همکار در مسابقات جودو قهرمانی خوزستان

 • حضور تیم پیشکسوتان فوتسال نیروگاه رامین در مسابقات وزارت نیرو

 • راهیابی فرزند همکار به تیم ملی بستکبال

 • مسئول جدید امور ورزش نیروگاه رامین منصوب شد

 • جشنواره فرهنگی ورزشی نیروگاه رامین یادواره هفته دفاع مقدس

 • ورزشهای میدانی نیروگاه رامین استارت خورد.

 • حضور ورزشکاران نیروگاه رامین اهواز در مسابقات انتخابی تیم ملی

 • آلبوم تصویری مسابقه یادواره روز خبرنگار در نیروگاه رامین

 • اولین دوره مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی یادواره نکوداشت مقام خبرنگار

 • فوتبالیست نیروگاه رامین اهواز درراه بارسلون اسپانیا.

 • درخشش ورزشکار نیروگاه رامین اهواز در فستیوال بین المللی هنرهای رزمی کشور آذربایجان

 • موفقیت ورزشی همکار در مسابقات جودو قهرمانی خوزستان

 • حضور تیم پیشکسوتان فوتسال نیروگاه رامین در مسابقات وزارت نیرو

 • راهیابی فرزند همکار به تیم ملی بستکبال

 • مسئول جدید امور ورزش نیروگاه رامین منصوب شد

 • جشنواره فرهنگی ورزشی نیروگاه رامین یادواره هفته دفاع مقدس

 • ورزشهای میدانی نیروگاه رامین استارت خورد.

 • حضور ورزشکاران نیروگاه رامین اهواز در مسابقات انتخابی تیم ملی

 • آلبوم تصویری مسابقه یادواره روز خبرنگار در نیروگاه رامین

 • اولین دوره مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی یادواره نکوداشت مقام خبرنگار

 • فوتبالیست نیروگاه رامین اهواز درراه بارسلون اسپانیا.

 • درخشش ورزشکار نیروگاه رامین اهواز در فستیوال بین المللی هنرهای رزمی کشور آذربایجان

 • موفقیت ورزشی همکار در مسابقات جودو قهرمانی خوزستان

 • حضور تیم پیشکسوتان فوتسال نیروگاه رامین در مسابقات وزارت نیرو

 • راهیابی فرزند همکار به تیم ملی بستکبال

 • مسئول جدید امور ورزش نیروگاه رامین منصوب شد

 • جشنواره فرهنگی ورزشی نیروگاه رامین یادواره هفته دفاع مقدس

 • ورزشهای میدانی نیروگاه رامین استارت خورد.

 • حضور ورزشکاران نیروگاه رامین اهواز در مسابقات انتخابی تیم ملی

 • آلبوم تصویری مسابقه یادواره روز خبرنگار در نیروگاه رامین

 • اولین دوره مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی یادواره نکوداشت مقام خبرنگار

Loading