• بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدید دکتر شریعتی استاندارخوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدید دکتر شریعتی استاندارخوزستان از نیروگاه رامین

 • ف

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید دانشگاه آزاد اهواز

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین1

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین2

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین3

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولی4د برق حرارتی از نیروگاه رامین

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین5

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین6

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس1

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس3

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس

 • دیدار با خانواده شهید تقوی فر

 • بازدید مدیران کار و رفاه اجتماعی و بسیج کارگری استان خوزستان

 • بازدید بانوان شاغل از مترو اهواز

 • 93-2-9هنرستان شهید نبهانی

 • بازدید دانشگاه فنی و حرفه ای شهیدچمران اهواز 15-2-93 (15)

 • بازدید دانشگاه فنی و حرفه ای شهیدچمران اهواز 15-2-93 (46)

 • بازدید هنرستان ویس 93-2-10 (17)

 • بازدید کارکنان صنعت آب و برق خوزستان.jpg

 • بازدید مسئول فرهنگی توانیر.jpg

 • بازدید موسسه عترت قرآن.jpg

 • دانشکده بهداشت چمران.jpg

 • دانشکده بهداشت دانشگاه رامین ملاثانی.jpg

 • دانشکده کارون اهواز.jpg

 • 2 بازدید مسئول فرهنگی توانیر.jpg

 • باردید دانش آموزان دبیرستانی اهواز.jpg

 • بازدید اصحاب رسانه از نیروگاه رامین.jpg

 • بازدید هیئت علمی دانشگاه شهید چمران از نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز از فرآیند تولید و روند تعمیرات نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید هیئت علمی دانشگاه شهید چمران از نیروگاه رامین اهواز و جلسه بررسی توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه

 • بازدید هنرستان فتح المبین اهواز از روند تولید برق نیروگاه رامین

 • بازدید ودیدار حجت الاسلام سید محمدرضی مرعشی فر نماینده حضرت آیت الله موسوی جزایری ومعاون دولت ومردم ستاد امربه معروف ونهی منکر خوزستان از نیروگاه رامی

 • بازدید مهندس طرزطلب و مهندس پیشاهنگ از نمایشگاه هفته پژوهش

 • بازدید مهندس طرزطلب و مهندس پیشاهنگ از نمایشگاه هفته پژوهش

 • بازدید مهندس طرزطلب و مهندس پیشاهنگ از نمایشگاه هفته پژوهش

 • بازدید مهندس جهانبخشی معاون مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو از تاسیسات وسایت تولید برق نیروگاه رامین.1

 • بازدید مهندس جهانبخشی معاون مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو از تاسیسات وسایت تولید برق نیروگاه رامین.1

 • بازدید مهندس پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین و بررسی روند تولید انرژی برق و تعمیرات اساسی واحد یک 3

 • بازدید مهندس پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین و بررسی روند تولید انرژی برق و تعمیرات اساسی واحد یک 2

 • بازدید مهندس پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین و بررسی روند تولید انرژی برق و تعمیرات اساسی واحد یک

 • بازدید مدرسه راهنمایی ملی حفاری از روند تولید برق نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید دانشجویان رشته مکانیک دانشکده نفت اهواز

 • بازدید دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای دانشگاه شهید چمران اهواز از روند تولید برق نیروگاه رامین

 • بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد دزفول از فرآیند تولید برق در نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی ملی حفاری از روند تولید برق در نیروگاه رامین اهواز

Loading