• بازدید مدیر کل پدافندغیر عامل صنعت برق حرارتی از نیروگاه رامین

 • بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان از دستاوردهای نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان از دستاوردهای نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید مسئول امور فرهنگی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از نیروگاه افق ماهشهر

 • بازدید آیت الله فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری از نیروگاه رامین

 • دیدار مدیران نیروگاه رامین اهواز با خانواده شهید کاووس شیری

 • ​استقبال از کانتر اختصاصی نیروگاه رامین در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 • استقبال از کانتر اختصاصی نیروگاه رامین در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 • دیدار مدیران نیروگاه رامین با فرماندهی ناحیه انتظامی شهرستان باوی

 • بازدید مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولیدنیروی برق حرارتی از نیروگاه رامین

 • .بازدید رئیس سازمان بسیج کارگری خوزستان از نیروگاه رامین.

 • دیدار فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) شهرستان باوی با مدیریت ارشد نیروگاه رامین.

 • حضور مهندس ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین در نیروگاه افق ماهشهر.

 • دیدار فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) شهرستان باوی با مدیریت ارشد نیروگاه رامین

 • بازدید مهندس ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین از نیروگاه افق ماهشهر

 • بازدید -خبرنگاران و مدیران رسانه های استان خوزستان وسرپرستان خبرگزاریهای کشور از نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید خبرنگاران و مدیران رسانه های استان خوزستان وسرپرستان خبرگزاریهای کشور از نیروگاه رامین اهواز

 • استقبال پرشور کارکنان نیروگاه رامین اهواز از کاروان خادمان حرم مطهر رضــوی (ع)

 • بازدید خبرنگاران و مدیران رسانه های استان خوزستان وسرپرستان خبرگزاریهای کشور از نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید مدیر کل پدافندغیر عامل صنعت برق حرارتی از نیروگاه رامین

 • بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان از دستاوردهای نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان از دستاوردهای نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید مسئول امور فرهنگی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از نیروگاه افق ماهشهر

 • بازدید آیت الله فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری از نیروگاه رامین

 • دیدار مدیران نیروگاه رامین اهواز با خانواده شهید کاووس شیری

 • ​استقبال از کانتر اختصاصی نیروگاه رامین در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 • استقبال از کانتر اختصاصی نیروگاه رامین در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 • دیدار مدیران نیروگاه رامین با فرماندهی ناحیه انتظامی شهرستان باوی

 • بازدید مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولیدنیروی برق حرارتی از نیروگاه رامین

 • .بازدید رئیس سازمان بسیج کارگری خوزستان از نیروگاه رامین.

 • دیدار فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) شهرستان باوی با مدیریت ارشد نیروگاه رامین.

 • حضور مهندس ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین در نیروگاه افق ماهشهر.

 • دیدار فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) شهرستان باوی با مدیریت ارشد نیروگاه رامین

 • بازدید مهندس ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین از نیروگاه افق ماهشهر

 • بازدید -خبرنگاران و مدیران رسانه های استان خوزستان وسرپرستان خبرگزاریهای کشور از نیروگاه رامین اهواز

 • بازدید خبرنگاران و مدیران رسانه های استان خوزستان وسرپرستان خبرگزاریهای کشور از نیروگاه رامین اهواز

 • استقبال پرشور کارکنان نیروگاه رامین اهواز از کاروان خادمان حرم مطهر رضــوی (ع)

 • بازدید خبرنگاران و مدیران رسانه های استان خوزستان وسرپرستان خبرگزاریهای کشور از نیروگاه رامین اهواز

Loading