اخبار

ویدا صادقی به عنوان ارزیاب H.S.E شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور معرفی شد

ویدا صادقی به عنوان ارزیاب H.S.E شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور معرفی شد
 
 
 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: از سوی مدیرکل بهسازی نیروگاهها و محیط زیست شرکت تولید برق حرارتی کشور خانم ویدا صادقی مسئول محیط زیست نیروگاه رامین به عنوان ارزیاب H.S.E این شرکت مادرتخصصی انتخاب گردید .

 پایش و ارزیابی عملکرد H.S.E  نیروگاههای حرارتی در بخش های مدیریتی ، کنترل عملیات محیط زیست، ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و کنترل سیستمی مهمترین مأموریت وی در این مسئولیت می باشد .
شایان ذکر است صادقی دارای مدرک کارشناسی ارشد محیط زیست است و طی سال‌های گذشته توانسته است با ارائه مقالات تخصصی و برنامه های عملیاتی نقش پررنگی در بهبود ساختارهای محیط زیست نیروگاه رامین ایفاء نماید.
۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۸:۴۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۲۲