اخبار

پیک تابستان سال 98 نیروگاه رامین از نگاه آمار

پیک تابستان سال 98 نیروگاه رامین از نگاه آمار
۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۰۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۴۱۲