اخبار

جلسه تخصصی کارگروه H.S.E رونق تولید نیروگاه رامین برگزار شد

جلسه تخصصی کارگروه H.S.E رونق تولید نیروگاه رامین برگزار شد.
بررسی چالشهای زیست محیطی و ارائه راهکاری عملی بمنظور بهبود و تقویت رونق تولید در نیروگاه رامین و منطقه مهمترین محورهای این جلسه تخصصی بود
۵ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۱۶
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۸۰۳