اخبار

برگزاری جلسه تخصصی شورای راهبری رونق تولید نیروگاه رامین

برگزاری جلسه تخصصی شورای راهبری رونق تولید نیروگاه رامین
بررسی مصوبات و راهکارهای تقویت و بهبود رونق تولید در نیروگاه و منطقه از محورهای این جلسه بود.
برگزاری "نمایشگاه رونق تولید" با حضور شرکتها و کارگاههای تولیدی و خدماتی شهرستان باوی از مهمترین تصمیمات این جلسه بود .
۴ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۳۸
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۹۳۸