اخبار

رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق خوزستان

وضعیت سدهای خوزستان ایمن وپایدار است و مردم به شایعات توجه نکنند

وضعیت سدهای خوزستان ایمن وپایدار است و مردم به شایعات توجه نکنند
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق خوزستان در بازدید از مرکز سامانه مانیتورینگ لحظه ایی وضعیت سدها و رودخانه های خوزستان بر عدم توجه مردم به شایعات وابهامات مرتبط با سیل وایمنی سدها بویژه سد کرخه تأکید نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

این اعضای با تاکید به اینکه ،رصد و پایش لحظه ای وضعیت سدها و رودخانه استان بصورت دقیق و شبانه روزی توسط مدیران و کارکنان با تجربه و خبره سازمان آب و برق در حال انجام است و به طور کاملا تخصصی وضعیت رود خانه ها، مخازن سدها  وازهمه مهمتر، ایمنی واستحکام سازه مورد بررسی قرار می گیرد.
شورای هماهنگی با اشاره به حفظ روحیه و تداوم خدمت رسانی همه آحاد مسئولین ومردم اظهار داشتند ایجاد هیجانات کاذب و شایعه‌پراکنی در موقعیت بحران یکی از پدیده هایی است که در چنین شرایطی ممکن است باعث برهم زدن امنیت روحی و روانی و اخلال در خدمت رسانی به مردم شریف شود.
 فواد خداکرمی  رئیس این شورای هماهنگی با تشریح اهداف این سلسله بازدید های میدانی ، ضمن ابلاغ پیام تقدیر وخداقوت مهندس محسنی رئیس مرکزحراست وزارت نیرو به کارکنان ساعی وایثارگر این مجموعه مهم وحساس  اظهر داشت :شورای هماهنگی حراست های خوزستان به صورت شبانه روزی در حال رصد این موضوع بوده و از همه مردم شریف استان خوزستان تقاضامندیم که اخبار و رویدادهای مربوط به سیل  وموضوعات سد ها خوزستان را صرفاً از طریق رسانه های معتبر و روابط عمومی های صنعت آب و برق خوزستان پیگیری نمایند.
وبا ابراز امیدواری نسبت به کاهش نسبی خروجی سدها اشاره کرد گفت : خروجی وورودی آب به سدها کاملا وبادقت مدیریت ونظارت می شود وبا کاهش دبی کرخه وکارون وارتقای حجم مخازن، آمادگی خوبی جهت بارندگی های احتمالی در حوزه های بالادستی  برقرار است.
شایان ذکر است شورای هماهنگی حراست های صنعت آب وبرق خوزستان متشکل  از مدیران حراستهای سازمان آب وبرق خوزستان ،آبفا وآبفای روستایی، شرکتهای  توسعه ،تولید وتوزیع نیروی برق ، شرکت برق منطقه ای، آموزشگاه صنعت آب وبرق وسایر شرکتهای وزارت نیرو در استان خوزستان می باشد که براساس رسالت ورویکرد خود در امر خدمت رسانی  به مردم شریف ایفای مسئولیت می نمایند.
۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۰۷:۰۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۱۹۳