اخبار

دیدار فرمانده واعضای شورای فرماندهی ناحیه مقاومت امام علی(ع) اهواز با مدیر عامل نیروگاه رامین

دیدار فرمانده واعضای شورای فرماندهی  ناحیه مقاومت امام علی(ع) اهواز با مدیر عامل نیروگاه رامین
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۸:۰۰
تعداد بازدید : ۸۲۵