اخبار

امید زمانپور بعنوان سرپرست جدید معاونت منابع انسانی نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

امید زمانپور بعنوان سرپرست جدید معاونت منابع انسانی نیروگاه رامین اهواز منصوب شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : طی حکمی ازسوی مهندس ناصر محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین آقای امید زمانپور «بعنوان سرپرست معاونت منابع انسانی» منصوب گردید
وی پیش از مسؤلیت مدیریت امور اداری وخدمات عمومی نیروگاه را بر عهده داشت و درکارنامه شغلی ایشان کارشناس امور کارکنان ورفاه، رئیس اداره کارکنان ورفاه ومشاور جوان مدیر عامل به چشم می خورد.
شایان ذکر است ایشان دانشجوی دکتری مدیریت وکماکان مسئولیت هسته گزینش نیروگاه را نیز بر عهده دارند.
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۲۰:۴۵
تعداد بازدید : ۱,۲۰۵