اخبار

بازدید معاونت راهبری شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین

بازدید معاونت راهبری شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : مهندس پیشاهنگ معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی شرکت برق حرارتی از روند تعمیرات اساسی واحد 305 مگاواتی شماره 4 ، بازسازی کلیدخانه واحد یک و بازسازی برجهای خنک کن این نیروگاه بازدید نمود.
شست تعاملاتی جمعی از کارکنان با موضوعات عمومی مرتبط با نیروی انسانی این نیروگاه از برنامه های جانبی این دیدار بود.
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۲۲:۱۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۴۱