اخبار

​ جلسه فوق العاده فنی بمنظور بررسی علل وقوع حادثه حریق کلیدخانه نیروگاه رامین برگزار گردید

​ جلسه فوق العاده فنی بمنظور بررسی علل وقوع حادثه حریق کلیدخانه نیروگاه رامین برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین: در این جلسه فنی واضطراری که با حضور کلیه معاونین، مدیران ومسئولین مرتبط نیروگاه برگزار گردید. نخست تیم بهره برداری این واحد گزارشی از وقوع حادثه ارائه نمود وپس از آن بررسی‌ها ونظرات مختلفی توسط متخصصین در این خصوص به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
 

 

 

 

 

 

 
مدیرعامل نیروگاه پس از استماع نظرات وبررسیهای کارشناسان فنی گفت: هرچند وقوع حادثه در نیروگاه‌های وشرکتهای تولیدی با رعایت همه جوانب فنی وایمنی اجتناب ناپذیر بوده ولی بروز خسارت به قسمتی از واحد شماره یک نیروگاه دغدغه وناراحتی مدیریت وکارکنان را موجب شد ولیکن نباید تمرکز بر این حادثه  دلیلی گردد  تا از تلاش وشجاعت ایثارگونه  تیم‌های بهره‌برداری بویژه گروههای آتش نشانی نیروگاه در مدیریت این حادثه واطفای حریق در جلوگیری از گسترش آتش سوزی به دیگر واحدها به راحتی گذشت. وقطعا این سرعت عمل وتلاش شایسته تقدیر است.
مهندس ناصر محمدی در این جلسه مهم  بر بررسی دقیق وکارشناسانه علل این حادثه تاکید واظهار داشت با توجه به نزدیک شدن به ایام گرم وپیک مصرف برق انجام تعمیرات وبهسازی تجهیزات آسیب دیده با اولویت وجدیدیت اقدام گردد.
در این نشست  مقرر شده با محوریت معاونتهای مهندسی وبرنامه ریزی  وتعمیرات بررسی میزان خسارت، تعیین تیم  پروژه تعمیراتی وهمچنین تامین قطعات وتجهیزات وارائه برنامه زمانبندی جهت تسریع در انجام این پروژه مهم با اولویت پیگری گردد..
لازم بذکراست که در شامگاه دوشنبه پس از حریق در کلیدخانه واحد شماره یک نیروگاه رامین این واحد از مدار تولید خارج شد. .
۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۱۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۷۱