اخبار

دوره آموزشی وتخصصی"سیستم تحریک ژنراتور" در محل اداره آموزش نیروگاه رامین برگزار گردید.

دوره آموزشی وتخصصی"سیستم تحریک ژنراتور" در محل اداره آموزش نیروگاه رامین برگزار گردید.
۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۳۳
تعداد بازدید : ۸۲۰