اخبار

بمنظور نکوداشت یوم الله 9 دی صورت گرفت

جلسه کمیته نکوداشت یوم الله 9 دی نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

جلسه کمیته نکوداشت یوم الله 9 دی نیروگاه رامین اهواز برگزار شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز :اولین جلسه کمیته نکوداشت یوم الله 9 دی روزبصیرت و تجدید میثاق با رهبری به میزبانی پایگاه بسیج نیروگاه رامین برگزار گردید.
مشارکت در برنامه های موضوعی منطقه،حضور کارکنان در همایش بصیرت روز 9 دی ،برگزاری مسابقه فرهنگی وفضا سازی نیروگاه از مهمترین تصمیمات این کمیته بود.
۶ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۰۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۲۶