اخبار

مصاحبه اختصاصی مدیرعامل نیروگاه رامین با خبرگزاری بین المللی"تسنیم"

مصاحبه اختصاصی مدیرعامل نیروگاه رامین با خبرگزاری بین المللی"تسنیم"
در این مصاحبه خبری اعم فعالیتهای موثر کارکنان نیروگاه در راستای ارتقای آمادگی واحدهای تولیدی وتوجه جدی به کاهش محدویتها وتمرکز بر تعمیرات اساسی ونیمه اساسی واحدها تشریح گردید.
۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۲۶
تعداد بازدید : ۵۷۲