اخبار

در راستای تعمیرات میاندوره ای

بازدید و سرویس داخلی ژنراتور واحد 3 نیروگاه رامین اهواز

بازدید و سرویس داخلی ژنراتور واحد 3 نیروگاه رامین اهواز
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در راستای اجرای تعمیرات پیشگیرانه و حفظ تولید پایدار و همچنین به منظورپیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، عملیات بازدید و سرویس فنی ژنراتور واحد 305 مگاواتی شماره سه نیروگاه رامین اجرا شد.
 

 

 

 

 
مهندس بابک توحیدی کارشناس گروه مهندسی الکتریک نیروگاه رامین اظهار داشت: در راستای اجرای تعمیرات پیشگیرانه، حین انجام تعمیرات میاندوره ای واحد مذکور اقدام به بازدید و سرویس فنی ژنراتور نمودیم تا ضمن تقویت و حفظ تولید پایدار انرژی برق بتوانیم از وقوع حوادث و مشکلات احتمالی این تجهیز جلوگیری نمائیم. 
وی با اشاره به وقوع حادثه سال 1395 ژنراتور واحد مذکور افزود؛ مهمترین چالش عدم سرویس ژنراتور، افزایش تخلیه جزیی در بخش های آلوده ژنراتور و به تبع آن بروز تنش های عایقی در نواحی پیشانی سیم پیچی می باشد.
توحیدی بررسی فنی ایربافرها، بازدید بخش پیشانی سیم پیچ ها با هدف بررسی وضعیت ظاهری از نظر آلودگی، بررسی وضعیت آببندی اتصالات انتهایی سیم پیچ ها و بررسی وضعیت نشت روغن آببندی به داخل ژنراتور را مهمترین بخشهای این سرویس دوره ای عنوان نمود.
وی همچنین پاکسازی کامل محیط های مذکور و نصب فیلتر در مسیر هوای ورودی به ژنراتور را از اقدامات صورت گرفته در این عملیات عنوان نمود و گفت: در بازدید اولیه بدون بازکردن شیلدهای انتهایی، آلودگی شدیدی حاصل از ورود روغن و گرده آهن در قسمت پیشانی سیم پیچی، ایربافرها، اتصالات سیم پیچی، باکس های عایقی و غیره مشاهده شده بود که اقدام به دمونتاژ شیلد های نیمه بالایی یاتاقان های شش و هفت نموده و سرویس فنی مذکور عملیاتی شد.
۵ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۲۱