اخبار

سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه رامین اهواز منصوب شد
در کارنامه مهندس چرخاب ،مدیر امور مهندسی مکانیک ،معاونت نگهداری وتعمیرات وهمچنین مشاور عالی مدیر عامل در امور تعمیرات نیروگاهی به چشم می خورد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز :در آیینی و طی حکمی از سوی مهندس ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین، مهندس غلامرضا چرخاب ساز زاده بعنوان"سرپرست معاونت مهندسی وبرنامه ریزی نیروگاه" منصوب و از خدمات مهندس فرهاد اسکندری که پیش از این مسئولیت این معاونت را به عهده داشتند تقدیر شد.
🔽در کارنامه مهندس چرخاب ،مدیر امور مهندسی مکانیک ،معاونت نگهداری وتعمیرات وهمچنین مشاور عالی مدیر عامل در امور تعمیرات نیروگاهی به چشم می خورد.
۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۰۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۰۱