اخبار

گزارش عملکرد معاونت منابع انسانی نیروگاه رامین اهواز- 6 ماه اول سال 97

گزارش عملکرد معاونت منابع انسانی نیروگاه رامین اهواز- 6 ماه اول سال 97
🔴امور کارکنان و رفاه
1- تهیه و تنظیم تاریخ ارتقای گروه 35 نفر ، محاسبه امتیاز دوره های آموزشی12 نفر و صدور احکام انتصاب ، امتیاز اخذ مدرک تحصیلی ، بازنشستگی و ... پرسنل قرارداد دائم و مدت معین شرکت . 
2- معرفی37 نفر از پرسنل قرارداد دائم و مدت معین جهت دریافت وام ضروری(جمعاً معادل یک میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون ریال) و معرفی 78 نفر از کارکنان جهت دریافت وام بلند مدت (جمعاً معادل هجده میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال) .
3- معرفی 69 نفر به امور مالی جهت دریافت وام بانک قرض الحسنه مهر ایران به مبلغ سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال ؛ (22 نفر از پرسنل قرارداد دائم و مدت معین جمعاً به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال، 45 نفر از نیروهای پیمانکار جمعاً به مبلغ دو میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال و 2 نفر از اعضای کانون بازنشستگان شرکت جمعاً به مبلغ یکصد میلیون ریال) .
4- معرفی 45 نفر به امور مالی جهت دریافت وام بانک رسالت به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال ؛(16 نفر از پرسنل قرارداد دائم و مدت معین جمعاً به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال، 25 نفر از نیروهای پیمانکار جمعاً به مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال و 4 نفر از اعضای کانون بازنشستگان شرکت جمعاً به مبلغ دویست میلیون ریال) .
5- بررسی و تائید صورت وضعیت های حقوق پرداختی پیمانکاران نیروی انسانی شرکت (پیمانکار فوق دیپلم و لیسانس، حراست ، آتش نشانی ، کارگاه های عمومی، پیمانکار دیپلم و زیر دیپلم و درمانگاه) .
6- انجام امور رفاهی کارکنان از قبیل مزایای جنوب، مأموریت، مرخصی استحقاقی و استعلاجی و ....
7- عقد قرارداد خدمات بیمه ای سال 97با شرکت بیمه دانا .
8- تنظیم 20 فرم درخواست امتیاز مشاغل سخت و زیان آور همکاران و پیگیری پرونده های 30 نفر از پرسنل شرکت .
9- آماده سازی مقدمات برگزاری آزمون تبدیل وضعیت پرسنل شرکت های پیمانکاری با هماهنگی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی .
10- برگزاری اولین دوره انتخابات نماینده سرپرستان (کمیته طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل) در تاریخ 30/05/97 .
11- تدوین شیوه نامه جایگزینی پرسنل پیمانکار و تبدیل وضعیت 10 نفر از پیمانکار دیپلم و زیردیپلم به پیمانکار فوق دیپلم و لیسانس مطابق با شیوه نامه مذکور .
12- صدور احکام افزایشات حقوقی ابتدای سال 97 پرسنل قرارداد دائم و مدت معین( 512 نفر)،محاسبه افزایش حقوق ابتدای سال پرسنل پیمانکار نیروی انسانی فوق دیپلم لیسانس(286 نفر) و کارگاه های عمومی(150نفر) .
13- اسکن ، دسته بندی و بایگانی نامه های اداری مربوط به پرونده های پرسنلی و مکاتبات امور کارکنان و رفاه بصورت روزانه .
14- صدور 2400 گواهی اشتغال بکار .
15- سایر موارد ( از قبیل : پاسخ به نامه های شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی، تهیه و تنظیم لیست های مختلف مربوط به پاداشمناسبت های خاص و مزایای رفاهی به پیمانکاران ، تهیه ، تنظیم و کنترل لیست های اضافه کاری، صدور ابلاغ های داخلی، تهیه گزارشات آماری مورد نیاز بخش های مختلف شرکت، مکاتبه و مراوده با سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و ... )
 
🔸دفتر سیستم ها
 
- پیاده سازی سیستم تبادل دانش و تجربیات در فعالیتهای پروژه ای
- شناسایی و ثبت تجارب بهره برداری با محوریت راه اندازی واحد
- شناسایی مقالات علمی و پزوهشی در حوزه های تعمیرات مکانیک در سیستم مدیریت دانش
- اجرای 48 پیشنهاد در حوزه های ستادی
و عملیاتی در سیستم نظام پیشنهادات 
- انجام فرایند ارزیابی عملکرد مدیران ارشد وزارت نیرو در کلیه قسمتهای نیروگاه
- فراخوان ثبت تجارب حاصل از اجرای تعمیرات اساسی ( اورهال)
- دریافت بیش از 200 پیشنهاد فنی در چارچوب سیستم نظام پیشنهادات
- ذخیره منابع ریالی به مبلغ 106802000000 ریال در سیستم نظام پیشنهادات حاصل از اجرای 48 پیشنهاد
- تشکیل کمیته اجرایی نظام پیشنهادات و اخذ دستور اجرای 18 پیشنهاد فنی
- برگزاری بیش از 10کمیته تخصصی و فنی در حوزه های ابزاردقیق – مکانیک – شیمی و HSE– الکتریک
- ایجاد سیستم تبادل دانش در حوزه فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت دانش
 
🔹گروه آموزش 
1- برگزاری دوره آموزشی نمایندگان گزینش
2- حضور به گردهمایی مسئولین آموزش در جلسه توانمندسازی و آموزش کارکنان
3- برگزاری دوره آموزشی ( داخلی ) رنگ و پوشش سطح تکنسینی
4- برگزاری دوره آموزشی مبانی برق نیروگاهی ( نظام جامع ) سطح کارشناسی ( بهره برداری بخار )
5- برگزاری آزمون ارتقاء بخش شغلی
6- برگزاری دوره آموزشی ژنراتور سنکرون ( نظام جامع ) سطح کارشناسی ( بهره برداری بخار )
7- برگزاری دوره آموزشی الکتروشیمی و خوردگی ( نظام جامع ) سطح کارشناسی ( بهره برداری شیمی )
8-برگزاری دوره آموزشی مدیریت راهبردی امنیت سایبری در سازمانها و صنایع کشور ( غیر نظام جامع ) سطح کارشناسی

9- شرکت به اولین همایش مدیران و کارشناسان HSE

10- شرکت به چهارمین همایش سالانه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو

11- برگزاری دوره آموزشی تکنیک ها و روش های ارتقاء و بهبود بهره وری

12- برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات ایمنی و آتش نشانی – نیروگاه افق ماهشهر

13- برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان 

 

 

 

۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۰۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۵۴