اخبار

حضور مهندس ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین در نیروگاه افق ماهشهر.

حضور مهندس ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین در نیروگاه افق ماهشهر.
دیدار با مدیریت وکارکنان وهمچنین بازدید از روند تولید ازاین نیروگاه گازی از مهمترین اهداف این بازدید نیمروزی بود.
 
دیدار با مدیریت وکارکنان وهمچنین بازدید از روند تولید ازاین نیروگاه گازی از مهمترین اهداف این بازدید نیمروزی بود.
🔹در این بازدید مهندس مصطفی ذبایح نجف آبادی مدیر نیروگاه افق ماهشهر گزارشی از فعالیت کارکنان این نیروگاه در راستای تولید برق پایدار وهمچنین پیگیری مسائل نیروی انسانی و چارت سازمانی ،برنامه های تعمیرات دوره ای وموضوعات زیست محیطی و استقرار سیستم ایمنی وآتش نشانی را تشریح واذعان کرد که نیروگاه افق ماهشهر با تولید فرا تر از سهمیه تاکنون گامی موفق برداشته و تمام توان وظرفیت خود را برای گذر از تابستان وتامین پایدار برق مردم شریف منطقه بکار گرفته است.
در ادامه این بازدید سرپرست نیروگاه رامین با اعلام رضایت ازتولید برق وفعالیتهای ارزشمند صورت گرفته در این نیروگاه گفت: گرمای طاقت فرسا ووجود کمبودوکاستی ها هرگز نتوانسته است مانعی پیش روی تحقق رسالت واقعی این نیروگاه باشد و تولید بیش از 1.5 میلیون مگاوات برق وتحقق 45 درصدی سهمیه تولید در شرایط سخت وطاقت فرسای گواهی روشن بر تلاش شبانه روزی کارکنان متخصص افق ماهشهر بوده است که این اقدامات وزحمات شبانه روزی قابل تقدیر وتشکر است.
لازم بذکر است نیروگاه افق ماهشهر با 4 واحد 164 مگاواتی وبمنظور پایداری در شبکه سراسری وتامین پایدارو مطمئن انرژی برق منطقه صنعتی جنوب شرق خوزستان احداث گردید که مدیریت بهره برداری وعملیات نگهداری وتعمیرات آن توسط متخصصین نیروگاه رامین انجام می پذیرد.
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۴۶
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۳۸