اخبار

عملیات تعمیراتی بمنظور مدیریت نشتی واحد شماره 5 نیروگاه رامین به پایان رسید

عملیات تعمیراتی بمنظور مدیریت نشتی واحد شماره 5 نیروگاه رامین به پایان رسید
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین ؛پس از ایجاد نشتی شدید در مسیرفرعی توربین به کندانسور باهدف پایداری ونگهداری واحد در شبکه باتوجه به نیاز شدید شبکه به این واحد315 مگاواتی ومدیریت در هدر رفت آب مقطر از محل این نشتی عملیات مدیریت آن با حضور کارکنان بخش های کارگاههای تعمیراتی در شرایط بسیارسخت وطاقت فرسای محیط با تحقق اهداف از پیش تعیین شده به پایان رسید.
لازم بذکر است واحد شماره 5 هم اکنون در مدار تولید می باشد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین ؛پس از ایجاد نشتی شدید در مسیرفرعی توربین به کندانسور باهدف پایداری ونگهداری واحد در شبکه باتوجه به نیاز شدید شبکه به این واحد315 مگاواتی ومدیریت در هدر رفت آب مقطر از محل این نشتی عملیات مدیریت آن با حضور کارکنان بخش های کارگاههای تعمیراتی در شرایط بسیارسخت وطاقت فرسای محیط با تحقق اهداف از پیش تعیین شده به پایان رسید.
لازم بذکر است واحد شماره 5 هم اکنون در مدار تولید می باشد.
۲۴ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۰۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۶۱