اخبار

مسئول دفتر هیئت مدیره ومدیر عامل نیروگاه رامین اهواز منصوب گردید

مسئول دفتر هیئت مدیره ومدیر عامل نیروگاه رامین اهواز منصوب گردید
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : طی ابلاغی از سوی مهندس ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین ، مهندس غلامرضا آتشین پنجه به عنوان "مسئول دفتر هیئت مدیره ومدیر عامل" منصوب گردید .
پیش از این مهندس سید رضا پناهی بقال عهده دار این مسئولیت بود.
طی ابلاغی از سوی مهندس ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین ، مهندس غلامرضا آتشین پنجه به عنوان "مسئول دفتر هیئت مدیره ومدیر عامل" منصوب گردید .
 پیش از این مهندس سید رضا پناهی بقال عهده دار این مسئولیت بود.
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ۰۲:۳۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۸۰