اخبار

فراخوان ارائه پیشنهاد " گذر از چالش کم آبی "

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند در راستای طرح میزبانی و تکریم ایده های نظام پیشنهادات، با توجه به تغییرات اقلیمی، کاهش میزان بارندگی و افت کمی و کیفی آب رودخانه کارون، دبیر خانه نظام پیشنهادات نیروگاه، آماده دریافت پیشنهادات و طرحهای همکاران در خصوص راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف آب می باشد .
🔸فراخوان ارائه پیشنهاد 
" گذر از چالش کم آبی " 
 
✳محورهای فراخوان : 
 
- طرحهای مهندسی 
- بهبود شیوه ها و رویه های بهره برداری 
- بهینه سازی مصارف آب 
- جلوگیری از هدرروی آب در سیکل نیروگاه 
- راهکارهای پیشگیرانه در فعالیتهای تعمیراتی، خدماتی، تأسیساتی، فضای سبز و.............. 
- مدیریت تجهیزات مرتبط با سیکل آب و بخار 
- راهکارهای مدیریت پساب 
- فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب 
🔸کلیه همکاران می توانند از طریق روشهای ذیل نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند : 
1- پورتال داخلی نیروگاه 
◀آیکون نظام پیشنهادات ◀دانلود فرم ارائه پیشنهاد - ◀تکمیل و ارسال فرم به دبیرخانه نظام پیشنهادات
 
2- مراجعه حضوری به دبیر خانه نظام پیشنهادات واقع در ساختمان اداری شهید صالحی نژاد – اتاقهای 108 و 109 دفتر منابع انسانی - تلفنهای تماس : 4701 - 4414 
 
❇توجه : لازم به ذکر است آن دسته پیشنهاداتی که مورد پذیرش واقع می گردند، مطابق سیستم پاداش دهی آیین نامه نظام پیشنهادات ( مندرج در پورتال نیروگاه ) تقدیر بعمل می آید . 
 
"روابط عمومی - دبیر خانه نظام پیشنهادات" 
 
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۳۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۴۸۰