اخبار

جلسه تخصصی شورای معاونین ومدیران نیروگاه برگزار گردید

جلسه تخصصی شورای معاونین ومدیران نیروگاه برگزار گردید
در این جلسه تخصصی که با حضور مهندس ناصرمحمدی سرپرست نیروگاه برگزار شد، توجه جدی به سرمایه های انسانی وتقویت انگیزه ورفع مشکلات همکاران وهمچنین رفع موانع ومحدویتها از واحدهای تولیدی در جهت پایداری تولید وگذر از تابستان گرم پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۱۵