اخبار

✅اولین شماره از نشریه تخصصی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور منتشر گردید.

✅اولین شماره از نشریه تخصصی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور منتشر گردید.
این نشریه که به همت اداره کل روابط عمومی صنعت برق حرارتی منتشر می شود سعی دارد که تمامی اخبار ورخدادهای مهم این صنعت را درقالب ماهنامه"صبح " در اختیار جامعه مخاطب خود قرار دهد.
🔝انعکاس 4 صفحه ای توانمندیهای فنی واهتمام به انتشار توان دانش مهندسی کارکنان نیروگاه رامین در اولین شماره حائز اهمیت می باشد.
 
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۰۶