اخبار

رییس قشر بسیج کارگری استان خوزستان انتخاب شد

رییس قشر بسیج کارگری استان خوزستان انتخاب شد
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: در انتخابات قشر بسیج کارگری استان خوزستان که با حضور اکثریت اعضا این قشر در بسیج کارگری استان خوزستان برگزار شد امید زمان پور از مدیران بسیجی نیروگاه رامین اهواز با کسب بیشترین آرا و برای مدت ۳سال به عنوان رییس قشر بسیج کارگری استان خوزستان انتخاب شد.
شایان ذکر است در کارنامه زمان پور مسولیت هایی همچون مدیر امور اداری و خدمات عمومی نیروگاه رامین،نماینده هسته گزینش شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق کشور،عضو کمیته هسته گزینش شرکت توانیر در استان خوزستان و استان کهگیلویه و بویر احمد و همچنین عضو شورای فرماندهی بسیج کارگری شهید صالحی نژاد شهرستان باوی دیده می شود.
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۱۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۲۱