اخبار

امکان مانیتورینگ نشت هیدروژن با ساخت کارت الکترونیکی در نیروگاه رامین اهواز

امکان مانیتورینگ نشت هیدروژن با ساخت کارت الکترونیکی در نیروگاه رامین اهواز
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : کارشناسان ابزار دقیق این نیروگاه توانستند پس از تحقیقات و بررسی های فنی موفق به طراحی و ساخت کارت الکترونیک بمنظور بهینه سازی فرایند اندازه گیری نشت هیدروژن شوند.

امکان مانیتورینگ نشت هیدروژن با ساخت کارت الکترونیکی در نیروگاه رامین اهواز

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : کارشناسان ابزار دقیق این نیروگاه توانستند پس از تحقیقات و بررسی های فنی موفق به طراحی و ساخت کارت الکترونیک بمنظور بهینه سازی فرایند اندازه گیری نشت هیدروژن شوند.

خانم مهندس ایران سلطانی نوروزی مجری این طرح عدم مانیتورینگ  نشت هیدروژن واحدهای 3 و 4 این نیروگاه را از مهمترین چالشهای ابزاردقیقی این نیروگاه عنوان نمود. این امر به علت عدم تطبیق خروجی سنسور مربوطه با سیستم های جدید بود که در نتیجه آن پایش وضعیت و تحلیل گراف این سیستمها ممکن نبود.

 وی اظهار داشت: با توکل به خدا و تکیه بر توانمندی های داخلی و پس تحقیقات و بررسی های فنی  اقدام به طراحی و ساخت یک کارت الکترونیکی واسط نمودیم که با استفاده از این تجهیز مانیتورینگ نشت های هیدروژن در یاتاقان ها و نقطه صفر ژنراتور امکان پذیر شد.

لازم بذکر است این نیروگاه طی سالهای اخیر با تکیه بر رهنمونهای مقام معظم رهبری و توانمندی های داخلی ساخت قطعات و تجهیزات مختلف نیروگاهی را از اهداف و کارکردهای خود قرار داده  و توانسته است گامهای موثری  مسیر خودکفایی ، کاهش هزینهای ارزی و گذر از چالشهای تحریمی بردارد .

۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ۱۷:۱۱
تعداد بازدید : ۱,۰۶۷