اخبار

نخستین جلسه کارگروه فرآیند برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه فرآیند برگزار شد
نگار حسینی زاده دبیر کمیته تحقیقات تولید و توسعه فناوری نیروگاه: این جلسه با حضور اعضاء کارگروه فرآیند و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز در محل نیروگاه رامین تشکیل گردید. محور این جلسه بررسی چالشها و راهکارهای بهبود فرآیندهای تولید در نیروگاه بوده است.
۱۷ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۲۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۲۱۷