اخبار

بهبود شرایط بهره برداری در تصفیه خانه فاز 3 نیروگاه رامین اهواز

بهبود شرایط بهره برداری در تصفیه خانه فاز 3 نیروگاه رامین اهواز
مهمترین اقدامات جهت بهبود این شرایط ، نصب سایت گلاس بر روی فیلتر سدیمی YB16R01 ، نصب مسیر بای پاس آب نرم و نصب مسیر درین و هوازنی کلاری فایرهای تصفیه خانه عنوان شد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : محمد احسانی پور مدیر شیمی فاز 3 در این زمینه گفت: بهره برداری همزمان با تعمیر و نگهداری سیستم تصفیه خانه شیمیایی آب، از چالشهای اساسی این امور بوده که با برنامه ریزی و استفاده ازامکانات موجود توانستیم شرایط بهره برداری مطلوب را از تصفیه خانه بیش از پیش مهیا کنیم . وی مهمترین اقدامات جهت بهبود این شرایط را نصب سایت گلاس بر روی فیلتر سدیمی YB16R01 ، نصب مسیر بای پاس آب نرم و نصب مسیر درین و هوازنی کلاری فایرهای تصفیه خانه عنوان نمود.
 
#کانال_خبری_نیروگاه_رامین_اهواز 
@prrppa
۲ بهمن ۱۳۹۶ ۱۷:۵۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۱۳