اخبار

ارائه مقاله کارشناسان نیروگاه رامین اهواز در نهمین کنفرانس مبدلهای گرمایی، چیلر وبرج خنک کن

ارائه مقاله کارشناسان نیروگاه رامین اهواز در نهمین کنفرانس مبدلهای گرمایی، چیلر وبرج خنک کن
در نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی ،چیلر و برج خنک کن که درسالن همایشهای صداوسیما تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه ، نمایندگان شرکت ها و دانشجویان رشته های مختلف درتاریخ 23 آذرماه برگزارشد مقاله با موضوع :بررسی میزان تاثیرات وجود نشتی در پیش گرم کن هوا نیروگاه های بخاری توسط کارشناسان مکانیک نیروگاه رامین ارائه گردید.
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز:  در نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی ،چیلر و برج خنک کن که درسالن همایشهای صداوسیما تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه ، نمایندگان شرکت ها و دانشجویان رشته های مختلف درتاریخ 23 آذرماه برگزارشد مقاله با موضوع :بررسی میزان تاثیرات وجود نشتی در پیش گرم کن هوا نیروگاه های بخاری توسط کارشناسان مکانیک نیروگاه رامین ارائه گردید.
این مقاله تخصصی که حاصل تحقیقات علمی و کاربردی مهندس بهروز وحدتی، مهندس سامان علیمحمدی ، مهندس حمداله ممبینی بود پس از تائید از سوی هیئت داوران این کنفرانس ، ارائه و  چکیده آن در هشتادویکمین شماره ماهنامه تخصصی مبدل گرمایی به چاپ رسید.
در این مقاله که با بررسی عملی در نیروگاه رامین اهواز انجام شد ،  تاثیرات وجود نشتی در پیش گرم کن هوا بویلرهای نیروگاه های بخاری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان میدهد مبحث نشتی هوا در پیش گرم کن های نیروگاه های بخاری به قدری مهم است که میتواند به صورت مستقیم بر روی تولید و هزینه های تولید یک نیروگاه تاثیرگذاری بالایی داشته باشد . برای بهبود وضعیت نشتی هوا در پیش گرم کن های هوا مهمترین اقدامات قابل ذکر : انجام تعمیرات دوره ای دقیق  ، تنظیم آببندی ها در حداقل کلیرنس مجاز ، استفاده از آببندی های انعطاف پذیر ، رفع نشتی از کانال های دود و هوا ، رفع انسداد بسکتها و استفاده از بسکت هایی که مسدودنبوده و دارای سطح انتقال حرارت نرمال باشند را می توان نام برد.
 
📋چکیده مقاله:
 
در این مقاله تاثیرات وجود نشتی در پیش گرم کن هوا بویلرهای نیروگاه های بخاری با معرفی روش های تعیین این نشتی ها مورد بررسی قرار می گیرد .در ابتدا انواع نشتی در یک پیش گرم کن هوا شرح داده  می شود سپس به لحاظ تئوری فرمول های مورد استفاده جهت تعیین این مولفه معرفی و پس از آن روش عملی تعیین آن ارائه می شود. پس از آن به عنوان نمونه محاسبات انجام شده و اندازه گیری عملی برای پیش گرم کن واحدهای 300 مگاواتی نیروگاه رامین ارایه و مورد بررسی قرار می گیرند و در انتها برای یک واحد 500 مگاواتی محاسبات ضرر وزیان وجودنشتی در یک پیش گرم کن هوا شرح داده می شود.
 
در بخش نتیجه گیری میزان و اهمیت و تاثیر این پارامتر بر عملکرد پیش گرم کن هوا و بویلر نیروگاه های بخاری و لزوم کاهش آن تشریح می گردد. 
 
واژگان کلیدی : پیش گرم کن هوا ، نشتی هوا ، آببندی ، بویلر
 
 
#کانال_خبری_نیروگاه_رامین_اهواز 
prrppa@
۳۰ آذر ۱۳۹۶ ۱۲:۳۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۳,۵۶۷