اخبار

استقرار سامانه مدیریت دانش در نیروگاه رامین اهواز

استقرار سامانه مدیریت دانش در نیروگاه رامین اهواز
استقرار این نرم افزار قابلیت تولید وذخیره سازی دانش وهمچنین امکان تسریع در یادگیری واتخاذ بهترین وسریعترین تصمیم را مهیا نموده و ارتقاء بهره وری وتحقق اهداف کلان نیروگاه را به نحوی مطلوب میسر می کند.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین : داوود محمودی مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره  نیروگاه با اعلام این خبر گفت: پس از ماهها فعالیت  مدیران وکارکنان در قسمتهای مختلف و بهره گیری از تجارب شرکت مشاوران توسعه آینده ، نسبت به بلوغ سنجی دانش، طراحی ساختار و بستر سازی فرهنگی ، سامانه مدیریت دانش در این نیروگاه مستقر گردید.وی درادامه بااشاره به مزایای این سامانه اظهار داشت که استقرار این نرم افزار قابلیت تولید وذخیره سازی دانش وهمچنین امکان تسریع در یادگیری واتخاذ بهترین وسریعترین تصمیم را مهیا نموده و ارتقاء بهره وری وتحقق اهداف کلان نیروگاه را به نحوی مطلوب میسر می کند.
ایشان در ادامه افزود: مدل مدیریت دانش در نیروگاه رامین بر پایه مدل سازمان بهره وری آسیا(A.p.o) قابلیت بلوغ سنجی داشته وهمچنین متناسب با الگوهای جهانی نظیر جایزه جهانی (MAKE) شاخص نمایان سازی ارزش آفرینی حاصل از مدیریت دانش محور ومقایسه با سازمانهای پیشرو در جهان را مقدور می سازد که نیروگاه رامین بعنوان پیشگام در نیروگاههای کشور در عرصه استقرار این سامانه اثر گذار، قلمداد می گردد.
۲۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۵۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۴۵۳