اخبار

اجرای تعمیرات نیمه سنگین بویلر واحد 4 نیروگاه رامین اهواز

اجرای تعمیرات نیمه سنگین بویلر واحد 4 نیروگاه رامین اهواز
تعمیرات نیمه سنگین بویلر واحد شماره 4 این نیروگاه بمنظور رفع نشتی های، کاهش محدودیت ها تولیدی ،تعویض لوله های معیوب و بهبود فرایند احتراق با جدیت در حال اجرا می باشد .
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : تعمیرات نیمه سنگین بویلر واحد شماره 4 این نیروگاه بمنظور رفع نشتی های، کاهش محدودیت ها تولیدی ،تعویض لوله های معیوب و بهبود فرایند احتراق با جدیت در حال اجرا می باشد .
بهروز وحدتی مدیر امور نگهداری و تعمیرات تجهیزات ثابت نیروگاه رامین اظهار داشت : بویلر بعنوان یکی از اساسی ترین تجهیزات این نیروگاه ، وظیفه تبدیل آب مقطر به بخارفشار قوی جهت چرخش پره های توربین را بعهده دارد که آمادگی و رفع مشکلات فنی این تجهیز ، نقشی اساسی در تولید پایدار انرژی برق دارد .
وی گفت : با توجه به گذر از فصل گرم و بی سابقه تابستان سال جاری و کاهش میزان مصرف انرژی برق توسط مردم و صنایع ، طبق برنامه زمانبندی شده و بمنظور رفع نشتی ها ، کاهش محدودیت های تولیدی ، تعویض لوله های معیوب و همچنین بهبود فرایند احتراق اقدام به تعمیرات نیمه سنگین بویلر واحد شماره 4 این نیروگاه نمودیم. وی اظهارامیدواری نمود با انجام کامل تعمیرات و رفع محدودیت ها بتوانیم ضمن بهبود عملکرد این بویلر ، شاهدافزایش سطح آمادگی این واحد 305 مگاواتی باشیم.
وحدتی در ادامه نیز مهمترین اقداماتی که تاکنون برروی بویلراین واحد انجام شد را به شرح ذیل اعلام نمود.
 
- بررسی لوله ها و سرجوش های معیوب و همچنین لوله های مسدود در هات باکس مربوط به کلکتور های شیرما ، سوپر هیتر مرحله اول و دوم ، رهیت گرم و رهیت سرد
 
- بستن داربست در دیواره جانبی شاخه B به متراژ حدودا 100 متر مکعب و برداشتن عایق دیواره مذکور
 
- رفع نشتی و تعویض 2 شاخه لوله 1 متری در کنار دریچه ورودی به بویلر
 
- انجام سنگ زنی در سه مقطع و در مجموع ۳۶۰ نقطه در دیواره جانبی شاخه B
 
- انجام تست های سختی سنجی و ضخامت سنجی بروی 120 لوله و در مجموع 360 نقطه در دیواره شاخه B
- تشخیص و تعیین لوله های معیوب به تعداد ۳۲ شاخه در دیواره جانبی شاخه B و علامت گذاری جهت تعویض
 
-دمونتاژ ۳۲ عدد لوله واتروال به صورت کلکتور تا کلکتور ، سنگ زنی ، کونیک و همچنین آماده سازی جهت مونتاژ
- بروسکوپ زنی ۳۲ عدد لوله جهت رفع انسداد احتمالی
 
- داربست بندی دیواره سمت اتاق فرمان به متراژ حدود 120 متر مکعب جهت انجام تست های سختی سنجی و ضخامت سنجی 
 
- مشخص نمودن لوله معیوب و دارای نشتی در رهیت سرد
 
-بستن داربست به متراژ حدود 30 متر مکعب در دیواره جانبی شاخه A ، سنگ زنی و تست ضخامت سنجی و سختی سنجی در 60 نقطه دیواره مذکور و همچنین شناسایی و علامت گذاری لوله های معیوب جهت تعویض
 
-تست PT نازل های مشعل های بویلر واحد 4
 
۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۱۶:۲۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۱۱