اخبار

مونتاژ و نصب سیستم اندازه گیری نشت هیدروژن جهت واحد ۴ نیروگاه رامین اهواز

این دستگاه، نشت هیدروژن در فازهای ژنراتور و تله گاز را اندازه گیری می کند و داده های این دستگاه ، توسط رکوردر در اتاق فرمان مانیتور شده و در صورت خروج از بازه تعریف شده، سیگنال ارسال می شود.
مونتاژ و نصب سیستم اندازه گیری نشت هیدروژن جهت واحد ۴ نیروگاه رامین اهواز
 
خانم ایران سلطانی کارشناس آنالیز شیمیایی واحد ابزار دقیق نیروگاه رامین در اینخصوص گفت :ژ نراتور واحدهای نیروگاه رامین با هیدروژن خنک می شود و پایش وضعیت هیدروژن، اهمیت فوق العاده ای در سلامت و اطمینان از عملکرد صحیح ژنراتور و جلوگیری از انفجار ناشی از نشت آن را دارا می باشد . وی افزود : این دستگاه، نشت هیدروژن در فازهای ژنراتور و تله گاز را اندازه گیری می کند و
داده های این دستگاه ، توسط رکوردر در اتاق فرمان مانیتور شده و در صورت خروج از بازه تعریف شده، سیگنال ارسال می شود.
سلطانی همچنین گفت: جهت نصب این دستگاه ابتدا با توجه به اندازه دستگاه و مقسم، استند ساخته شد و پس از نصب در واحد ۴، مراحل سیم کشی و ارسال دیتا صورت پذیرفت.
۱ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۴۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۵۴۹