اخبار

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز به عنوان عضو شورای پایایی شبکه برق خوزستان منصوب شد

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز به عنوان عضو شورای پایایی شبکه برق خوزستان منصوب شد
طی حکمی از سوی عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو ، داوود محمودی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز به عنوان عضو شورای پایایی شبکه برق خوزستان منصوب شد.
 
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز به عنوان عضو شورای پایایی شبکه برق خوزستان منصوب شد
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : طی حکمی از سوی عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو ، داوود محمودی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز به عنوان عضو شورای پایایی شبکه برق خوزستان منصوب شد.
 
وی درحکم صادره تصریح کرده است: با عنایت به اینکه آن شورا بالا‌ترین نهاد مطالعه، برنامه ریزی، تصمیم گیری و نظارت برتامین و حفظ پایایی شبکه و هماهنگی بین کلیه اثرگذاران برق در آن منطقه می‌باشد، امید است با هماهنگی رئیس شورا و با تعامل ارزنده با سایر اعضا در تحقق اهداف و انجام وظایف محوله براساس نظام نامه شورای پایایی شبکه برق کشور موفق و موید باشید.
 
گفتنی است از جمله وظایف و ماموریت‌های شوراهای پایایی منطقه‌ای می‌توان به همکاری با شورای پایایی شبکه برق کشور در راستای انجام ماموریت‌های این شورا، نظارت بر حُسن اجرای اسناد پایایی، ارایه پیشنهاد برای تهیه و تصویب اسناد پایایی در شورای پایایی شبکه برق کشور به منظور اجرا در سطح کشور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده شبکه برق منطقه و راهکارهای کاهش احتمال بروز حوادث مشابه، توسعه، تکمیل و بهبود مستمر اسناد پایایی و افزایش تبعیت از آن‌ها در جهت ایجاد فرهنگ مسوولیت پذیری، انضباط فنی و سازمانی، بهبود تعاملات اثرگذاران بر پایایی شبکه برق کشور و ارتقا سطح هم‌افزایی بین آن‌ها، بهبود نظام چرخه اطلاعات پایایی و نحوه دسترسی و گسترش فرهنگ شفافیت اطلاعاتی و ساماندهی و بروز رسانی مدیریت دانش در اثرگذاران و بهبود مستمر دانش پایایی و مهارت اثرگذاران درمنطقه اشاره کرد.
 
شایان ذکر است شورای پایایی شبکه برق کشور در سال ۱۳۸۷ و به منظور توسعه فرهنگ تامین و حفظ پایایی شبکه برق کشور و نیز تحقق عملکرد مطلوب و نظاممند مجموعه نهادهای ذیربط و افزایش هماهنگی، یکپارچگی و نظم‌پذیری در حوزه‌های مرتبط، تشکیل شد که اجرای مصوبات این شورا پس از ابلاغ توسط معاون وزیر برای تمام شرکت‌های برق لازم و ضروری است.
یاداور می شود محمود دشت بزرگ مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان،ومدیران عامل توزیع نیروی برق اهواز وخوزستان وتعدادی از مدیران ارشد این صنعت نیز دراحکامی جداگانه به عضویت در این شورای استراتژیک منصوب شدند.
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۶
تعداد بازدید : ۷۹۵