اخبار

کاهش مصرف مواد شیمیایی در تاسیسات ساحلی نیروگاه رامین اهواز

کاهش مصرف مواد شیمیایی در تاسیسات ساحلی نیروگاه رامین اهواز
تعمیر و بازسازی تجهیزات تاسیسات ساحلی واحدهای ۵ و ۶ این نیروگاه باعث کنترل و کاهش مواد مصرفی منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید شده است.
 
 به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : محمد احسانی پور مدیر شیمی نیروگاه دوم اظهار داشت: تعمیر و بازسازی تجهیزات تاسیسات ساحلی واحدهای ۵ و ۶ این نیروگاه باعث کنترل و کاهش مواد مصرفی منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید شده است.
وی گفت : باتوجه به مصرف مواد منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید در تهیه آب زلال صنعتی و با توجه به کنترل و نظارت مطلوب واحدهای بهره برداری و همچنین تعمیر تجهیزات فرسوده و برطرف نمودن دیفکتهای اساسی در تاسیسات ساحلی کارون ، آمار مصرف پلی آلومینیوم کلراید در ۵۵ روز اخیر سال 96 نسبت به مدت مشابه سال 95 ( پس از تعمیرات اساسی واحد ۵ ) میزان 43% کاهش داشته است .
۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۴۲