اخبار

نشست هم اندیشی معاونین،مدیران وروسای شیفت بهره برداری بخار وشیمی نیروگاه با مدیر عامل

نشست هم اندیشی معاونین،مدیران وروسای شیفت بهره برداری بخار وشیمی نیروگاه با مدیر عامل
در این نشست و هم اندیشی مباحث فنی نیروگاه وموضوعات پرسنلی کارکنان به بحث گذاشته شد. مسعود چرم زاده مدیر امور کارکنان ورفاه ،آخرین اقدامات نیروگاه در پیگیری موضوع تبدیل وضعیت همکاران رابه اطلاع مدیرعامل ومدیران ارشد نیروگاه رساند.
۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۴۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۴۸۷