اخبار

دومین نشست عمومی مدیرعامل با کارکنان نیروگاه برگزار گردید

دومین نشست عمومی مدیرعامل با کارکنان نیروگاه برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : این نشست عمومی وچهره به چهره با درخواست سرپرستان و کارکنان کارگاههای عمومی درمحل سالن آمفی تاتر شهید شیری نیروگاه برگزار ومدیرعامل ومدیران ارشد مرتبط، بمدت 3 ساعت نسبت به تشریح مسائل وفعالیتهای نیروگاه وهمچنین پاسخ به سوالات در حوزه شغلی،رفاهی وانگیزشی همکاران پرداختند. دغدغه های شغلی وسختی کار،تبدیل وضعیت نیروی انسانی وموضوعات رفاهی از عمده سوالات مطرح شده از سوی همکاران بوده است.
۲۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۳۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۴۹۵