اخبار

عملیات رفع نشتی هیدروژن از کولرهای ژنراتور واحد 2 نیروگاه رامین با دقت وسرعت عمل کارکنان واحد مبدلهای حرارتی نیروگاه با موفقیت به پایان رسید.

ایمان مریدعلی کارشناس مبدلها ومسئول این تیم عملیاتی با اشاره به این اقدام ارزنده همکاران گفت:با توجه به اوج پیک مصرف ودر مدار بودن واحد شماره 2 این اقدام با سرعت عمل انجام واز خروج واحد از مدار تولید جلوگیری بعمل آمد.
۲۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۷۰