اخبار

آیا در مسابقه سلامت برنده اید ؟

آیا در مسابقه سلامت برنده اید ؟
شعار سال 1395 روز ملی سلامت مردان : (Men s Health Day) مردان نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و توجه به سلامت آنان موجب استحکام وارتقای سلامت نیروی کارجامعه بوده وتوسعه کشور را به دنیال خواهد داشت

یاداشت :
مردان نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و توجه به سلامت آنان موجب استحکام وارتقای سلامت نیروی کارجامعه بوده وتوسعه کشور
را به دنیال خواهد داشت
مردان به دلیل وظایفی که برعهده دارند بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماریهای شغلی قرار می گیرند(سروصدا، ارتعاش، گرما، اشعه و نور، موادشیمیایی، گردوغبار، موادبیولوژیکی مانند باکتری و ویروس و عوامل ارگونومیکی محیط کار(.مردان5 برابر زنان در معرض آسیبهای ناشی ازحوادث هستند.
درموضوع سرطانها، درمقابل هر 100 زن 130 مردمبتلابه سرطان میشوندکه شایعترین آن سرطانهای معده،ریه، خون کبدوپروستات است و راه پیشگیری از ابتلا به خیلی از آنها داشتن شیوه زندگی سالم است. در همین خصوص مواردی مانند پیاده روی روزانه 30 دقیقه 5-3 روز در هفته، مصرف غذاهای کم نمک، کم چربی، استفاده بیشترازمیوه جات وسبزیجات واجتناب ازغذاهای سرخ شده، فست فودهاوغذاهای آماده توصیه می شود. 

محمدحمیدی- مسئول بهداشت حرفه ای نیروگاه

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰
تعداد بازدید : ۱,۶۰۴