اخبار

موفقیت فرزندان همکار

موفقیت فرزندان همکار
محمد مرزوقیان نژاد ومحمدامین نوکهن اهوازی از فرزندان همکار نیروگاه رامین که در عضویت تیم بسکتبال ارکان اهواز می باشند موفق به کسب مقام اول در مسابقات قهرمانی جام مدافعین حرم شدند . همچنین رقیه نبگان فرزند دیگر همکار نیروگاه رامین در مسابقات تکواندو خوزستان موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد

 

۴ اسفند ۱۳۹۵ ۱۷:۳۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۳۵۷