اخبار

خودکفایی نیروگاه رامین اهواز در ساخت مبدلهای نیروگاهی

خودکفایی نیروگاه رامین اهواز در ساخت مبدلهای نیروگاهی
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز ازساخت بیش از 50 هزار قطعه و تجهیزات نیروگاهی طی 4 سال گذشته و آمادگی این نیروگاه بمنظور انتقال تجربیات و همکاری با سایر نیروگاهها و صنایع کشور خبر داد .

خودکفایی نیروگاه رامین اهواز در ساخت مبدلهای نیروگاهی

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز ازساخت بیش از 50 هزار قطعه و تجهیزات نیروگاهی طی 4 سال گذشته و آمادگی این نیروگاه بمنظور انتقال تجربیات و همکاری با سایر نیروگاهها و صنایع کشور خبر داد .
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : مهندس سید علیرضا موسوی با اشاره به اقدامات اخیر نیروگاه رامین در زمینه ساخت و بازسازی انواع تجهیزات و قطعات نیروگاهی اظهار داشت : اعتماد ملی به توان ایرانی و گام نهادن در مسیر خودکفایی در صنعت برق کشور طی سالهای گذشته نهادینه شده و نیروگاه رامین اهواز با تکیه بر تخصص و تجربه کارکنان خود اقدامات مهمی را انجام داده که در آخرین اقدام خود با راه اندازی کارگاه مبدل سازی توانستیم در این زمینه نیز به خودکفایی کامل برسیم.
مدیرعامل این نیروگاه همچنین با اشاره به ساخت بیش از 50 هزار قطعه و تجهیزات نیروگاهی طی 4 سال گذشته از آمادگی این نیروگاه بمنظور انتقال تجربیات و همکاری با سایر نیروگاهها و صنایع کشور در این خصوص خبر داد .

مهندس غلامرضا چرخاب زاده معاونت نگهداری و تعمیرات این نیروگاه نیز گفت : تجهیز و راه اندازی کارگاههای مختلف ساخت و بازسازی قطعات و تجهیزات نیروگاهی از رویکردها و برنامه های مدون ما طی سالهای گذشته بوده و با توجه به تجارب گذشته و اهمیت موضوع ، توانستیم با انجام تحقیقات و محاسبات فنی و تخصصی ، برای اولین بار اقدام به راه اندازی کارگاه ساخت ویازسازی مبدلهای حرارتی با تنوع و ظرفیتهای مختلف نمائیم .
وی گفت : نیروگاهها به جهت دارا بودن ساختار فنی خاص ، نیازمند بکارگیری انواع مبدلها در سیکل تولیدی خود می باشند که ساخت وبازسازی مبدلها به دلیل ضرورت استفاده وتنوع شکل ، هزینه های مستقیم وغیر مستقیم سنگینی را به نیروگاه وارد می نماید.
وی با اشاره به مشکلات و محدودیت های این نوع مبدلها نیز اظهار داشت: عدم وابستگی به نمونه خارجی ، و هزینه مناسب ساخت این مبدلها و صرفه جویی چشمگیر ارزی و ریالی ، کاهش زمان توقف های ناخواسته و افزایش پایداری واحدها و رعایت دقیق تر استانداردهای متناسب با شرایط نیروگاه را می توان از مهمترین مزایای مبدلهای ساخته شده عنوان کنیم .
وی همچنین افزود : مبدلهای ساخته شده در این نیروگاه قابلیت استفاده در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع را دارا می باشند.

۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۵:۵۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۹۹