اخبار

دانش و تخصص ملت ایران پایه اصلی پیشرفتهای دنیا ست

دانش و تخصص ملت ایران پایه اصلی پیشرفتهای دنیا ست
در بازدیدی که حضرت آیت الله حیدری امام جمعه موقت اهواز از این نیروگاه بعمل آوردند ، دانش و تخصص ملت ایران را پایه اصلی پیشرفت های دنیا دانسته و بر گسترش و اطلاع رسانی آن تاکید نمودند.
حضرت آیت الله حیدری امام جمعه موقت اهواز دربازدید از نیروگاه رامین
دانش و تخصص ملت ایران پایه اصلی پیشرفتهای دنیا ست
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در بازدیدی که حضرت آیت الله حیدری امام جمعه موقت اهواز از این نیروگاه بعمل آوردند ، دانش و تخصص ملت ایران را پایه اصلی پیشرفت های دنیا دانسته و بر گسترش و اطلاع رسانی آن تاکید نمودند.
در این بازدید که با ارائه گزارش عملکرد نیروگاه رامین توسط مهندس سیدعلیرضا موسوی مدیرعامل نیروگاه رامین همراه بود ، آیت الله حیدری با اشاره به نقش پراهمیت نیروگاه رامین در تولید انرژی برق و خدمت رسانی به مردم شریف ، تحقیقات و تجارب ملت ایران در عرصه های مختلف طی اعصار تاریخ را پایه اصلی دانشهای دنیا دانست و بر لزوم اطلاع رسانی آنها از طریق سازمانها و رسانه ها تاکید نمود.
وی همچنین مردم شریف را به استفاده مطلوب از نعمتهای خدادادی ، بخصوص انرژی برق دعوت نمود.
۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۵:۳۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۷۸