اخبار

در راستای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

تب سنجی و بررسی وضعیت عمومی کارکنان نیروگاه رامین اهواز

تب سنجی و بررسی وضعیت عمومی کارکنان نیروگاه رامین اهواز
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۶۸