اخبار

جلسه کمیته تحقیقات نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

جلسه کمیته تحقیقات نیروگاه رامین اهواز برگزار شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز :بررسی روند اجرایی پروژه های تحقیقاتی سال 98 و همچنین تعین اولویت های سال 99 نیروگاه رامین مهمترین محورهای این جلسه تخصصی بود که با حضور اساتید دانشگاه ،مدیران و کارشناسان نیروگاه و پژوهشگران برگزار شد.
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۱۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۰۰