اخبار

اجرای عملیات تعمیرات نیمه اساسی استارت بویلرفاز 1 و2 نیروگاه رامین اهواز

اجرای عملیات تعمیرات نیمه اساسی استارت بویلرفاز 1 و2 نیروگاه رامین اهواز
۳ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۵۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۳۰