اخبار

اجرای معاینات ادواری کارکنان نیروگاه رامین اهواز

اجرای معاینات ادواری کارکنان نیروگاه رامین اهواز
بمنظور آگاهی از وضعیت و پایش سلامت کارکنان نیروگاه رامین اهواز معاینات ادواری اجرا شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز :رسول حیدری رئیس گروه H.S.E نیروگاه رامین با اشاره به اهداف این نیروگاه در تقویت سلامت همکاران اظهار داشت :  با توجه به شرایط و محیط کاری این نیروگاه ، وجود  تجهیزات صنعتی  و مواجهه بودن همکاران در مقابل آسیبهای احتمالی ،  لزوم آگاهی از وضعیت جسمانی و پایش سلامت همکاران بیش از پیش حائز اهمیت است و بر این اساس طبق برنامه ریزی های سالانه اقدام به اجرای طرح معاینات ادواری کلیه کارکنان شاغل در این نیروگاه می نمائیم.
وی گفت : اجرای این طرح باعث افزایش سطح آگاهی همکاران از وضعیت سلامت خود می شود و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته  وضعیت جسمی کلیه همکاران با انجام  آزمایشات پاراکلینیکی و تست های شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، تنفس ، سلامت قلب و تست ریه  مورد بررسی قرار می گیرد .
۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۹۱