اخبار

برگزاری دوره آموزشی –تخصصی ابزاردقیق در نیروگاه رامین اهواز

برگزاری دوره آموزشی –تخصصی ابزاردقیق در نیروگاه رامین اهواز
 
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : این دوره آموزشی از دوره های تخصصی و مصوب کمیته تحقیقات و توسعه فناوری بوده که توسط دکتر مرتضوی از استاید و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران با حضور مدیران،کارشناسان و تکنسین های بخش ابزاردقیق  نیروگاه رامین  برگزار شد .
۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۲۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۰۵۷