اخبار

مراسم روز ایمنی و آتش نشانی درنیروگاه رامین اهواز برگزار شد

مراسم روز ایمنی و آتش نشانی درنیروگاه رامین اهواز برگزار شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: درمراسمی که بمناسبت گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی برگزار شد مهندس سیدعلیرضا موسوی مدیرعامل این نیروگاه ضمن تقدیر ازپرسنل تلاشگر این نیروگاه ، رعایت اصول ایمنی و اجرای صحیح دستورالعمل های حفاظتی تجهیزات صنعتی را ازمهمترین فاکتورهای آمادگی واحدهای این نیروگاه و تولید پایدارانرژی برق دانست.

مراسم روز ایمنی و آتش نشانی درنیروگاه رامین اهواز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: درمراسمی که بمناسبت گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی برگزار شد مهندس سیدعلیرضا موسوی مدیرعامل این نیروگاه ضمن تقدیر ازپرسنل تلاشگر این نیروگاه ، رعایت اصول ایمنی و اجرای صحیح دستورالعمل های حفاظتی تجهیزات صنعتی را ازمهمترین فاکتورهای آمادگی واحدهای این نیروگاه و تولید پایدارانرژی برق دانست.

در ادامه این مراسم مهندس رسول حیدری رئیس واحد  HSE این نیروگاه گزارشی ازعملکرد این واحد ارائه نمود. وی در این گزارش با  اشاره به نقش مشارکتی همه کارکنان  ، شرایط فیزیکی  و نحوه استقرار تجهیزات صنعتی ، عدم بروز حوادث تاثیرگزار ، سلامتی جسمی کارکنان و نگهداری اصولی ازتجهیزات را نشانه توجه کارکنان و نظارت مستمر کارشناسان ایمنی این نیروگاه در اجرای مطلوب مسائل ایمنی دانست.

در پایان این مراسم از کارکنان برجسته این نیروگاه که در رعایت اصول ایمنی تلاش نمودند با اهداء لوح و هدایایی تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

۸ مهر ۱۳۹۳ ۱۸:۲۰
تعداد بازدید : ۸۴۲