اخبار

ورزشهای میدانی نیروگاه رامین استارت خورد

ورزشهای میدانی نیروگاه رامین استارت خورد.
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین ،سید علی اصغر موسویان مسئول امورورزش در این خصوص گفت:باتوجه به شدت گرما واحتمال شدید گرمازدگی ورزشکاران نیروگاه ورزشهای میدانی در ایام گرم تابستان بصورت موقت تعطیل گردید که پس از کاهش شدت گرما مجددا این ورزشها براساس برنامه زمانبندی آغاز گردید.
وی از شروع مجدد ورزشهای فوتبال،والیبال وبسکتبال خبر داد واشاره کرد که این ورزشها درروزهای زوج از ساعت 16 الی 18 در اماکن مخصوص امکان بمنظوراستفاده همکاران مهیا گردید.
۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۶۱۱